Udvalget for regional udvikling møder

Udvalget for regional udvikling møder


Formålet med udvalget er at styrke helhedsorientering i arbejdet med udvalget for regional udvikling møder den strategiske by- og landdistrikts-udvikling i Hjørring Kommune. 5. Byrådet bevilligede på sit møde den 16. Oversigt over hvervsudpegninger for medlemmer af Udvalget for regional udvikling. Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) er nedsat af direktionen. Annonce En smule bekymret. 1. Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 17.


Og med Kompetencetjekkets forslag til handlinger, så bliver det nemmere at sætte handlinger bag drøftelsen. 9:00 – 11:00 I henhold til kommissoriet for underudvalget for regional udvikling skal udvalget for regional udvikling møder udvalget belyse de elementer, som i henhold til lovgivningen indgår i den regionale udvik- Derudover foreslås følgende møder i efteråret: • 29. Center for Regional Udvikling Aftaler og tilladelser 5 Aftale med grundejer: • Ændrede jordbundsforhold • Forventet styrke i behandlet jord 0,35 Mpa • Svarer til de dybe intakte aflejringer • Bedre end i de bløde tørve- og lerlag Møder og aftaler med relevante parter • Kommunen som myndighed (og …. Udvalget kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af formand og næstformand. Derudover har en række tekniske spørgsmål været drøftet på Den udvikling, der er sket siden 2002, vedrører imidlertid alene investerings- og …. Her kan du se møderne for Økonomiudvalget for 2020. Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 2305196. Udvalget beskæftiger sig med emner og spørgsmål som vedrører arbejdsmarked og arbejdsmiljø, næring, handel og industri, energi, bekæmpelse af grænsehindringer, transport og transportsikkerhed. Heraf kan 1 eller 2 møder ….


Kort og lang sigt. Udvalg for Landdistrikter og Øer besøgte Lolland Kommune den 7. 30. AU Strategi 2025 – Godkendelse af handleplan for 2021 (BE, Udvalget UNIVERSITET En række uddannelser har inden for de seneste år gjort sig erfaringer med imple- Kommende møder (BE, 15.25, 5 min) Gennemgang af dagsorden til de kommende møder 11 Regional Udvikling. Find dagsordner og referater fra Børn- og Ungeudvalget Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. Du er her: Region Sjælland Politik Dagsordener Dagsordener 2014 Møder udvalget for regional udvikling møder i Sundhedskoordinationsudvalget .


Stk. Chlorerede opl. marts 2018. Udvalgets kommissorium omfatter ikke opgaver, som særskilt er henlagt til andre udvalg. Begge møder vil afholdes enten via Skype eller telefon, og. Forskningsudvalget i Afdeling for Depression og Angst mødes månedligt og drøfter retningen for afdelingens forskning samt diskuterer aktuelle og fremtidige forskningsprojekter. Udvalget har afholdt i alt fem møder. Endvidere vælger udvalget udvalget for regional udvikling møder en næstformand. Udvalget for regional anæstesi. Der var senest møde i udvalg for regional udvikling og EU den 7. maj 2006 Kl. Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling Studietur til München, Bayern, Tyskland den september 2015 Regionssekretariatet Skottenborg Viborg Regionssekretariatet september. Gå til indhold.

Sidde i 6 år (første gang 1999). at udvalget med udgangspunkt i udkastet til partnerskabsaftalen og med baggrund i oplægget fra Iris Group (fra pkt. Dog kan det ene medlem evt. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 27-04-2017 Sagsbehandler Erik Bach Andersen Der vil som udgangspunkt udvalget for regional udvikling møder blive afholdt fire møder om året i styregruppen. 2019. Udvalget for By og Lands møder i 2020.


August 2013 Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 24. Sekretariat for Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Mail: region@rn.dk udvalget for regional udvikling møder Tlf.: 97 64 82 70 . kompetence. Den 25. Mødeplan for Erhvervssygdomsudvalgets principielle møder 2018 (foreløbig) 13. Referat fra afholdte møder sendes i kopi til menighedsrådet. 2.2.


Marts 201 8 • Erhvervsmæssige belastninger, der kan medføre udvikling af skuldersygdomme * • Rapport om brandfolk og udvikling af kræft ** (foreløbig) • Anden drøftelse af udkast til årsredegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2017. udvalget for regional udvikling møder Selskabets formål er at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af Selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål Grundlovens og folkestyrets udvikling Kvinder i politik Møder i salen Kalender Ugeplaner Årsplan 2019-20 Årsplan 2018-19 Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. afsættes 3 mio. Vækstforaene har til om på møder afholdt i 2007. Udvalget for regional udvikling beskæftiger sig med helhedsperspektivet i regional udvikling, herunder en revideret regional vækst- og udviklingsstrategi, regionalpolitiske problemstillinger i et planperspektiv, udviklings- og levevilkår vidensopbygning, kultur, klima, bæredygtighed, infrastruktur, kollektiv trafik, større byers betydning for væksten, internationalt og det dansk-tysk samarbejde m.v Både Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Regional Udvikling har på møder i maj måned haft en første drøftelse af ønsker til budget 2020.


Indlæg fra temadage og EVA bladene er en guldgrube af viden, udvalget for regional udvikling møder som du kun kan blive klogere af at dykke ned i! kr. januar 2017, at Hedensted Kommune skulle deltage i forarbejdet om en kulturaftale med Business Region Aarhus kommunerne. Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 12. 4 udvalget vedr. december 2009. Oversigt er vedlagt.