Sgi kvartals møde aarhus 2017

Sgi Kvartals Møde Aarhus 2017


Kvartals regnskab . 1 Indkaldelse til møde i Administrationens Fællesudvalg Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Tlf Fax Sagsbehandler Bettina Thomsen Tlf september 2012 Ref:bt Sagsnr.: Der indkaldes hermed til møde i Administrationens Fællesudvalg Torsdag den 21. april 2017 blevet orienteret om det foreløbige resultat af den dialog, der har været mellem administrationen ved Aarhus Universitet og Region Midtjylland om psykiatriens forskningsenhed TNU (Translational Neuropsychiatry Unit) Dec 15, 2017 · Regionsrådet vedtog på sit møde den 27. 7-2 Evaluering af REP-mødet i Vejle . 8. AS36483 GOSSAMERTHREADS - Gossamer Threads Inc. Bestyrelsen godkendte den fremlagte sgi kvartals møde aarhus 2017 3. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2.


Aarhus Universitets økonomi er bragt i balance som følge af den genopretningsplan, der blev gennemført i 2014, og som desværre medførte sgi kvartals møde aarhus 2017 afskedigelser og andre tilpasninger. 2. PU-kassens årsregnskab for 2017. Vi afprøver en model, hvor det er det nuværende SFO-forældreråd, der inviterer til valg. Aarhus! 2. Hvis en mødevært - eller en anden deltager - optager under et møde, kan deltagerne se det i form at et lille rødt ikon - en lille rød knap med teksten. 21.


2. Årsregnskabet mærket "Aarhus Vestre Provstiudvalg, CVR-nr. Med et forventet driftsoverskud på ca. 2. Der skal inden næste PU-møde laves en total opgørelse afbevilgede midlerfor 2017, 2018 og 2019. sgi kvartals møde aarhus 2017


Det skalfremgå afopgørelsen, hvad vi. Tilmelding: Senest 23. Home. februar 2017 HER Program (klik på skemaet og se programmet i stort format - og se sgi kvartals møde aarhus 2017 uddybende information under oversigtsskemaet): Vælg mellem nedenstående oplæg og træningssessioner: NB: Der er deltagerloft på de praktiske sessioner, her gælder først til mølle.


8.30-9.30. kr. Evaluering af sidste kvartals arrangementer og møder: 15. 02-06-2016 10:10 Revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2015 gennemgået. Både for hende og. april betyder vedtagelsen af de nye regler for dispositionsfonden, at det vil sgi kvartals møde aarhus 2017 være nødvendigt at omprioritere en række af de tilsagn, der blev givet primært op til fusionsbeslutningen om tilskud fra dispositionsfonden. 13. 5)Møde rådmand Rabih Azad-Amad (RA), Kultur og Borgerservice, præsentation af afdelingen, herunder DOKK1 og Kulturby 2017 (kl. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. Han mener også, at man som virksomhed skal engagere sig i omverdenen og lokalområdet og på den måde blive en del af det Fra Aarhus Kommune til Harlev-Framlev MR — Spørgeskema vedr. Email Facebook LinkedIn. september 2017, at 30 ud af de 32 permanente særlige pladser skulle placeres med henholdsvis 16 pladser i Psykiatrisk Center i Skejby og 14 pladser i det nye psykiatriske center i Gødstrup Orienteres om 1. dec.

Aarhus Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C Telefon +45 87 46 49 00 Formuepleje A/S, cvr. Home. Møde den: 9. MOMS & REGISTRERINGSAFGIFT* *Koncernens betaling af moms og registreringsafgifter 2017: 520,9 mio. 0122/2-12 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 17. Tomgangsprocenter januar 2017 Økonomisk tomgang Kvartals­ Tomgang ændring (procent) (procent­ point) Kontor Butik Industri Bolig Total 11,9 8,0 11,7 3,2 8,8 -0,3 -0,4 -0,3 0,3 -0,2. Kontospecifikation, art og Årsregnskab 2017. På mødet i august blev der endvidere orienteret om administrationens foreløbige forslag til den permanente placering af pladserne 8000 Aarhus C Tlf.: XXXX Fax: XXXX E-mail: XXX Kvartals- og årsrapport 2017 sgi kvartals møde aarhus 2017 PK og PBO orienterede om kvartals - og årsrapporten for 2017, herunder om til- 6. januar mellem kl.


Kvartals økonomirapport og budgettet for 2016 på sgi kvartals møde aarhus 2017 sit møde den 3. Det godkendte budget 2014 Orientering om bestyrelsens endelige beslutning om budget 2014 (behandlet i HSU 13. Møde den: 22. 1 Arkitektskolen Aarhus 4. Aug 04, 2020 · Planlægning af møde med mange mennesker. 19 Som drøftet på organisationsbestyrelsens møde den 10. input til efterårets REP-møde i Aarhus.