Rksk referat med møde,Mødes Og Møde

Rksk referat med møde

Februar Nr. Mødereferatet kan i høj grad være rksk referat med møde et værdifuldt værktøj, hvis det får den respekt, det fortjener 5. Årsberetning 2018 Sagsfremstilling: Forvaltningen udarbejder udkast til Årsberetning. ORIENTERING fra administrationen 14. Der blev talt om cykelstien rundt om fjorden.

Side 5 Referat af møde i Kolding HF & VUC’s Bestyrelse den 26. BESLUTNING: aflysning af MED-møde den 28/4 8. 8. Med disse tips er du et skridt tættere rksk referat med møde på at holde bedre og mere effektive møder. Bliver der behov for at afklare hastende sager, vil der blive en skriftlig høring/tlf. runde Aug 21, 2019 · Referat fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget 19. 27.

November 2017 kl. 2012. januar 2020. Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder. maj 2019 og Bilag 1.b Udkast til referat af møde i Teknisk Arbejdsgruppe den 18. Dette er ikke sket, og vi har opfordret RKSK til at rksk referat med møde have fokus på dette. Regnskab, genbevillinger og målopfølgning vedrørende 2018 26. 1.

23. Sagsfremstilling: Den nedsatte arbejdsgruppe har afholdt 2 møder (2.møde afholdes den 13.dec). Referat den 27. Referat: For nuværende er der diabetesskole med rksk referat med møde 3½ dags intensiv undervisning på hospitalet. Referat,30-11-2016 Side: 5. Referat af møde (11. Azure AD.

Referat Hospitalsledelsen rksk referat med møde oplyser, at akutkonceptet inden for Hospitalsenheden Vest rører på sig, og behandles senere på dagsordenen. Lukkedage for SFO: d. Mødet blev indledt med en kort orientering om nye medarbejdere hos Energistyrel-sen. Da denne. SK MX består nu af 5 medlemmer:.

Det du kan forberede dig på som referent inden et møde er: Hvilken type møde, der er tale om. Nyt fra brugerrådsformand og medlemmerne af brugerrådet Kunsten byder ind – bliver rksk referat med møde det til noget? Verner Rylander-Hansen gennemgik det fremsendte udkast til resultatkontrakt for rektor. Olsen, Kristian Skovhus, Magda Andersen, Anne Jacobsen og Else K Jensen 1 Valg af referent og ordstyrer Referent – Else Ordstyrer – Kristian 2 Godkendelse af referat fra møde den 9. maj 2019. Referat møde den 24.

Godkendelse af referat fra sidste møde 2. januar 2020. Referat af møde den 11.06.20 Punkt 1: Velkomst og gennemgang af program Eva byder velkommen til første rigtige møde i Dialogforum i 2020. februar 2020. Godkendelse af referat – vi beslutter, at referater fremover skrives og godkendes på møderne. 11. april 2020 - AFLYST I lyset af den aktuelle situation på sundhedsområdet med COVID-19 skydes KKR-møderne i april, så møderne i juni udvides. 1 i 2019 Deltagere: Formand og medlemmer som repræsenterer rksk referat med møde Frivilligcenter Hillerød, Bedre Psykiatri, Værestedet, SIND, LAP, SAND Nordsjælland og alkohol- og misbrugsområdet.

Møde referat rksk med

Elevstatus: en elev. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til formuleringen i protokollatets afsnit 5.10, hvoraf det fremgår,. halvår 2020: Referat den 16. maj 2017. november 2018 blev godkendt og dagsorden blev godkendt med den ændring, at punkt 7 udgik, da Patricia rksk referat med møde Walmar Gale var fraværende, punktet kommer på til mødet den 29. SFO: Lukkedage og sampasning (Line) Hee og No enige om sampasning: tre dage før påske og uge 31. Provstiudvalget gennemgik dagsordenen grundigt og drøftede indholdet af de enkelte punkter. august 2019 Læs hele referatet her PUNKT TITEL 1 Kommunikation: Kulturen til forskel 2 Ansøgning om tilskud til om- og tilbygning i Sevel Hallen 3 Ansøgning om støtte til nyt fælleshus i Mogenstrup 4 Fordeling af tilskudsmidler på Idrætsområdet 5 Ansøgning om tilskud til rengøring efter herpesvirus – …. oktober 2018 12:39 fra Søren Kunst Emne: SV: Referat fra JSG bestyrelsesmøde d.1.10.2018 (Indsigelse, forslag til førstkommende JSG B-møde og mødedatoer) Kære Bestyrelse. ORIENTERING: fra Hoved MED v/LF 9. Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe d Den 22/1 blev afholdt et info møde med driftschef Kjeld Kristensen, elevatorgruppen og formanden. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA MØDET D Referat af møde den 8.

Kongevej 3, 6070 Christiansfeld 17.30-20.00 Deltagere: Hans Nissen Rosenberg, Mette Skovsende Jensen, Kim Hede, Sussanne Jakob-sen, Hanne Holgaard, Elevrådet deltager ikke (er ikke valgt endnu), Poul Frem-melev, Lars B. Referat den 9. januar 2020. oktober se den her. Der er ikke klar sammenhæng i dokumentation for den vandring der er med fisk og slusens påvirkning. Seniorstedet Videbæk Nov 29, 2017 · Se referater fra afholdt møder i 2017. marts 2014 Mødetid Kl. i Auditoriet, Hjørring. Referat Referat af brugerrådsmøde med Tejn havn den 9. rksk referat med møde Herning har haft et møde med uddannelseskonsulenterne fra. juni 2011 ; 2010.

Orientering om arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Herunder betydningen rksk referat med møde af Blue Star Lines ophør. Fraværende. Referat den 11. ORIENTERING fra Center MED v/SA, LF, JS 10. kl. Godkendelse af referat fra sidste møde i Landdistriktsrådet. Referat Møde: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Dato: Fredag den 23. 1.10.2018 samt svar fra formanden til mødet d.

Grafisk Facilitering Når Ord Og Billeder Mødes

Plads-kapacitet. august 2014 Ad punkt 2b) Fastlæggelse af rektors resultatkontrakt 2014-15 Udkast til resultatkontrakt for rektor for skoleåret 2014/2015 var udsendt som bilag til mødet. Du finder felter til en liste over deltagere, dagsordener og et afsnit til handlingselementer med en liste over opgavens ejer og deadline. januar 2020. Ad 2) Hans Martin Andersen orienterede udvalget om, at Lasse Piil Pertou er udpeget fra årsskiftet i stedet for Nanna Farver. 1.10.2018 samt svar fra formanden til mødet d. Referat: På mødet oplyses navne på deltagere i de faglige arbejdsgrupper: På sidste møde aftalte vi, at der skulle være en arbejdsgruppe rksk referat med møde for KOL og en for diabetes. De orienterede om den nye tidsplan for helhedsrenoveringen og kapacitetsudvidelsen af skolen Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde . ORIENTERING fra TR 11. 1 Kommentarer til sidste referat Der mangler både repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstager side, til LLU Robot Mercantec Referat af møde (11.

Marts 2012 Referat fra møde Lemvig Vand og Spildevand (LVS) og Orbicon den 30. Sammen med polske, tyske og litauiske samarbejdspartnere får vi nu en fælles markedsføringsindsats, som har til formål at øge sejlerturismen i den sydlige del af Østersøen med 20 procent over de næste 3 år. oktober se den her. april 2020 - AFLYST I lyset af den aktuelle situation på sundhedsområdet med COVID-19 skydes KKR-møderne i april, så møderne i juni udvides. ORIENTERING fra AMU 12. 422 (revurdering af tilskud) Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. Referat fra et uformelt møde Word Elegant mødereferat Word Mødereferat med trekanter Word Find inspiration til dit næste projekt med tusindvis af ideer, du kan vælge mellem. På AVU-siden har vi lavet to ansættelser for at dække projekterne rksk referat med møde vi kører med kommunen.. c) skoleleder Et rigtigt fint direktionsbesøg. I 2019 får Blue Lines ophør ingen konsekvenser for havnens økonomi. 8. Ad 1) Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.

Mød Golf Damer

Møde. 1. 14/11-2013 på Rådhuset i Tarm Tilstede - Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK): Niels Peter Lauridsen (planchef) og Peder Oster-sen (planmedarbejder), - Grundejerforeningen Årgab af 1976: Leif Smærup (formand) og Jørgen Boe (medlem,. Brug skabelonen til mødereferater til at skrive noter under mødet eller til at. 1.1 Referat rksk referat med møde 2015-12-16 (referatet er dateret 24.11 men mødet blev afholdt 16.12) Beslutning: Familieplejeudvalget ønsker at inddrages i arbejdet med udfoldelsen af MSI undersøgelsen på familiepleje-området. Det er nu meget nemmere at holde mødereferater. november 2017 kl. Et godt referat sikrer, at alle er med på, hvad der skal ske nu.

1 Referat af møde i Udsatterådet Dato: 16. runde Referat af møde i Muslingeudvalget den 28. Åben hus 23/8 –. Privatlivspolitik » Cookiepolitik ». 16-18 på Frivilligcentret – Møde nr. december 2016 en samarbejdsaftale mellem Frederiksborg Brand & Redning rksk referat med møde og Beredskab Øst for 2017. Afbud: Lone, Kristian Vi sætter et punkt på til MED møde med vores anbefaling 4. 423. Referat af møde den 4. 12 - Område til vindmøller.

Referat MED-møde den 28. Sammen med polske, tyske og litauiske samarbejdspartnere får vi nu en fælles markedsføringsindsats, som har til formål at øge sejlerturismen i den sydlige del af Østersøen med 20 procent over de næste 3 år. Referat af møde i farmakonomuddannelsens uddannelsesudvalg Torsdag den 28.november 2019 kl. Da denne. runde Referat fra møde i Børne- og Familieudvalget 6. oktober 2018 12:39 fra Søren Kunst Emne: SV: Referat fra JSG bestyrelsesmøde d.1.10.2018 (Indsigelse, forslag til førstkommende JSG B-møde og mødedatoer) Kære Bestyrelse. b) formand c) skoleleder Siden sidste rksk referat med møde BE har vi haft lærere på kursus (LBN og MB,. 7. jan. 1.

Juni 2020. 1. jan. Sendt: 2. Dagsordenen blev godkendt. juni 2020 på Hemsen, Kildevej 14, Skanderborg. 10. Vælger du IKKE at oprette dit møde i en kanal, vil mødet være privat, og kun de inviterede medlemmer kan deltage. Referat fra RKSK dagblad om §3 områder Hareklit i Haurvig er et af de områder, hvor naturbeskyttelsesloven rksk referat med møde skal tages i anvendelse, når husejerne vil foretagge ændringer.

Grams Møde Århus

Mandag den 24. Det er ikke korrekt, at der under punkt 47. … og hvis du læser indlægget helt til ende, finder du en enkel skabelon til din dagsorden , som du let kan kopiere fra møde til møde Du kan enten oprette dit møde i en kanal eller lade være med at vælge en. Sagsfremstilling: Den nedsatte arbejdsgruppe har afholdt 2 møder (2.møde afholdes den 13.dec). 1. Brugerrådet afholder møde 1 gang om måneden. Bemærkninger rksk referat med møde til referat fra sidste møde 2. 3. Evt RKSK følger op og giver tilbagemelding ved næste møde.

Mødepunkt Beslutning Graverbolig - lejebolig 22 Anlægsarbejder budget 2017 Sag: Anlægsarbejder budget 2017 (1062) - RKSK 34 Tillæg nr. Én ting er at have den samme information, en anden er at have information, rksk referat med møde du rent faktisk kan bruge.Det er måske den vigtigste grund til at lave et mødereferat: At alle ved, hvad de skal gøre og hvornår Det er nu meget nemmere at holde mødereferater. marts 2020. 21.00 Nye borde og bænke ved Kvie Sø Vi har netop modtaget brev fra Varde Kommune med tilsagn om bevilling af kontant tilskud på 13.330 kr til at købe nye borde og bænke til at sætte op udvalgte steder omkring Kvie Sø 2. Sagsfremstilling. Nov 29, 2017 · Se referater fra afholdt møder i 2017. Kan først melde pasningssted ud kort før pasning pga. juni mellem Landsledersektionen, de lokale ledersektioner og kredsene. Af hensyn til, at det i nogle kommuner er samme Referat fra møde Implementeringsgruppen for Forebyggelse og Forløbsprogrammer Mødedato 2.

Sep 10, 2018 · 5.4.1 opsamling på det koordinerende møde 5.4.2 det videre arbejde med ledelseskomissionens anbefalinger Bemærkning: Susanne og Bo deltog i det koordinerende møde den 20. Det oprindelige punkt 5 flyttes og bliver rksk referat med møde sidste punkt på dagsorden. Er det vigtigt at alt hvad deltagerne har sagt om et emne er ført til referat, så vedlæg evt. Referat Møde: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: + efterskoler (fx 75% af 10 klasser i RKSK går på efterskole og 50% af dem bor i RKSK) 3. Det endte med, at byggeprocessen i forhold til råhuset blev udvidet med 2. SK - indsigelse over referat fra JSG møde d. Side 7 af 7 12 Referat af møde vedr. … og hvis du læser indlægget helt til ende, finder du en enkel skabelon til din dagsorden , som du let kan kopiere fra møde til møde Næste møde (slut mødet med at aftale dato og sted for næste møde, samt eventuelle punkter til dagsorden) Gode råd: Skriv kort og præcist.

Å-Center Syd. Vi foreslår den 24. Referaterne rksk referat med møde kan læses ved at klikke på den ønskede linje eller rekvireres ved henvendelse til personalet. ORIENTERING: fra Hoved MED v/LF 9. Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Politisk Administrativt Sekretariat. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer – åbne. Tilstede: Annie S. BESLUTNING: aflysning af MED-møde den 28/4 8. Meddelelser fra: a) elevråd Der er valgt elevråd. Aftalen er efterføl-. 12-14.

23.. 11.00 - 14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende: Preben Huus, Peter Sandsberg, Lene Hindbo Bemærkninger rksk referat med møde Referat. gang. Sagsnr: 20-010333. Kredsbestyrelsens beslutning fra den 5. Møde - Aarhus Søndre Provsti - Formandsmøde den 21. Et møde mellem Kr. Referat fra møde med Lemvig Vand og Spildevand samt Orbicon den 26.

Valg Mød Partierne

Baby. Så længe skibene ligger i havnen er indtægten sikret følger med udviklingen og trenden er f.eks. Animation og 3D. Referat: For nuværende er der diabetesskole med 3½ dags intensiv undervisning på hospitalet. oprettelse af vejlaug eller grundejerfore-. 7. oktober 2015 Mødetid Kl. – nej rksk referat med møde – vi prøver igen næste år. Emne: SV: Referat fra JSG bestyrelsesmøde d.1.10.2018 (Indsigelse, forslag til førstkommende JSG B-møde og mødedatoer) Kære Bestyrelse Der gøres indsigelse mod JSG referat udsendt 1. Se denne side databeskyttelsespolitikken for mere om,. Referent Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune). Referat af møde i Kolding HF og VUC’s Bestyrelse den 19.

23. Indretningen af slusen til at …. marts 2013 Med hensyn rksk referat med møde til produktivitet har det ikke været i fokus i år og der har derfor ikke været revisionshandlinger, der har fokuseret på produktivitet i 2012. b) formand c) skoleleder Siden sidste BE har vi haft lærere på kursus (LBN og MB,. juni 2020 . – formand), Steen Enemark Kildesgaard (direktør), Camilla Niebuhr (direktør), Nina Hemmersam (Center for Policy), Louise. Petersen, Dorte Tonnesen Møde den 1. dir. Godkendelse af referat fra 29.

4. ORIENTERING fra AMU 12. Det indstilles, at referatet godkendes. Vi startede med et stykke mad. Læs hele referatet her PUNKT TITEL 1 Ansøgning om udviklingstilskud til musikalske projekter 2 Ansøgning fra Klassiske Dage om tilskud – 3-årig aftale 2020-2022 3 Renovering af kunst i bymidten – Helge Bertram Vandkunst (Grædemuren) og Sct. Brugerrådet afholder møde 1 gang om måneden. Mødets starttidspunkt flyttes til kl. Referat Møde om Møde nr. Åben hus 23/8 –. Nyt fra brugerrådsformand og medlemmerne af brugerrådet Kunsten byder ind – bliver det til noget? Referat fra møde i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget; Ny skoleleder på Halgård Skole; Cykelstier bliver røde; Ny statistik: Lukning af bibliotekerne gav boost til digitalt udlån; Tyder på nyt rekordår: Højsæson for rksk referat med møde kasserede killinger starter nu; Styrketræning gavner patienter med skrumpelever. Referater og mødemateriale 2020: Møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe d.

Sjove Tegninger Af Møder

ORIENTERING fra medarbejderrepræsentant 13. 2020: Referat den 21. januar kl. forslagsstillere Mette Drøhse og Johnni Balslev. maj 2017) Både Malene og jeg er forhindret den 16. Referaterne kan læses ved at klikke på den ønskede rksk referat med møde linje eller rekvireres ved henvendelse til personalet. halvår 2020: Referat d. Opretter du derimod dit møde i en kanal, vil mødet være tilgængeligt for …. Mø-det er blevet udskudt frem til nu på grund af situationen med COVID-19. Punkt 6: Tid og sted for næste møde Punkt 7: Eventuelt Ad. Evt Kopier link til punktet - Print. september 2016 Tid: Kl.

Der vil på mødet blive fremlagt et oplæg til implementering af det reviderede forløbsprogram for diabetes (udleveres på mødet). Denne simple skabelon til mødereferater har et simpelt format, så det er nemt at dele de emner, der er blevet diskuteret. 16:30-18:00. december og i januar 2018, hvor arbejdsgruppen drøfter temaer for de kommende halvårsmøder. 420 (revurdering af tilskud). halvår 2020: Referat den 16. november 2010; Referat af møde den 15. 28. Referat: Jakob Jensen orienterede …. februar 2018 Deltager: - Læge Torben Jørgensen, 63 år - Læge Mette Lilholdt, 50 år - Læge Mogens Brauner, 62 år - John Christensen, fagchef, Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune - Hanne Simonsen, næstformand for Social- og Sundhedsudvalget. Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. november 2008 (miljøeffekter) Vi registrerer rksk referat med møde oplysninger om både anmeldte og anmelder i forbindelse med anmeldelser om snyd med tilskud.

9800 Hjørring rksk referat med møde . Personer, som har været i gang med en uddannelse eller lige har sluppet en uddannelse (ca. Adressekartoteker. 29. november 2019 (2019 - 32226) Bilag: Formandsmøde 21.11.19, dagsorden a. Referat fra mødet den . Referaterne kan læses ved at klikke på den ønskede linje eller rekvireres ved henvendelse til personalet. Forældrebetalingstakster skolefritidsordning pr. Formand Hans Thunbo, næstformand: Luna Holgersen. 13.00-15-00 Farmakonomskolen, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Agenda 1.  • Marts 2019 Dagsordenpunkter. rksk referat med møde
  • Et bilag med rksk referat med møde et.
  • Møde for Kontaktudvalget . rksk referat med møde
  • 1 rksk referat med møde .
  • Meddelelser fra: a) elevråd Der er valgt rksk referat med møde elevråd.

Efterfølgende er Hans Jørgen Batz trådt ind i gruppen, så der nu er 5 personer der kan hjælpe med elevatorerne -De to rksk referat med møde skoler ligger inde med en ad hoc opgave på revision af 43936. Velkommen Asger bød velkommen til det første SK-møde efter Repræsentantskabsmødet. Bliver der behov for at afklare hastende sager, vil der blive en skriftlig høring/tlf. 16:30-18:00. 12-14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 2. og d. Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. Sygehus Vendsyssel Bispensgade 37 . det gamle rådhus: Ejere vil gerne sælge, udleje eller give det tidligere.

Øu Møder

August 2011 Ad. Referat: På mødet oplyses navne på deltagere i de faglige arbejdsgrupper: På sidste møde aftalte vi, at der skulle være en arbejdsgruppe for KOL og en for diabetes. 1. Evt. august 2019. Bemærkninger til referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. juni 2020. Afholdes af informationsmøde med elever ved arbejdsgiver, drøftes: Det er forskelligt kommunerne imellem, hvem der rksk referat med møde deltager ved informationsmøderne, dog er der enighed om, at møderne giver …. Referaterne kan læses ved at klikke på den ønskede linje eller rekvireres ved henvendelse til personalet. - til projekt udskiftning af vinduer i kirken. Sendt: 2.

Mød Mig På Cassiopeia Wiki

Brug skabelonen til mødereferater til rksk referat med møde at skrive noter under mødet eller til at. ne. REFERAT FRA MØDE I HOVEDMED Dato: 28. Næste møde afholdes den 24. 352 – område til sommerhusformål ved Mettes Bjerg Tid og sted Torsdag d. Brugerrådet yder en stor indsats for Seniorstedet. restancer for betalt ejendomsskat mv..Referat fra møde med Helsecenter Borris den 12. Brugerrådet afholder møde 1 gang om måneden. 11.04.19 Ændring: punkt 8: ”Udviklingskontraktmål 2019 fokuspunkt sundhedskultur” i stedet for ”sundhedspolitikken” Handicap – og ældrerådet Opsamling efter mødet med handicapchefen Et rigtig godt møde, hvor vi også nåede omkring mange af. april 2012) med kommunen om en række forhold vedrørende den fremtidige afledning af drænvand m.m. Bliver der behov for at afklare hastende sager, vil der blive en skriftlig høring/tlf.

Vejleders Møde Med Studerende

9.00 -11.00 Deltagere: Grete Bækgaard Thomsen – sundhedschef, Lemvig Kommune (GBT). Sagsnr: Sagsfremstilling. Hospitalsledelsen oplyser, de har været til møde med de praktiserende læger. Indstilling. Jeppe Jensen: Meget gode møder med en fin anledning til at fortælle om organisationen og hvem vi er Jun 26, 2019 · Referat af ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 19. Bekendtgørelser Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU rksk referat med møde Mødedato 25. Verner Rylander oplyste, at vi med den ovennævnte fokus på målgruppe i indstillingen om. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Orientering fra formanden 3. Du kan læse referaterne ved at klikke på linjerne.

4: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk. juni 2010; 2009. Referaterne kan læses ved at klikke på den ønskede linje. Industrivej 3 6900 Skjern Tlf: 99 74 25 60. juni 2013 Verner Rylander orienterede om, at der i forbindelse med EU-udbuddet har været en diskussion om, hvorvidt man kan nå at bygge råhuset inden for rksk referat med møde den periode, der lå i tidsplanene. Ad 3). Bilag til referat den 28. møde. februar 2016 fremsendes til familieplejeudvalget samtidigt med det-te referat Med disse tips er du et skridt tættere på at holde bedre og mere effektive møder. 2.