Retninger for facilitering af møde

Retninger for facilitering af møde


Her gør en ekspert i workshop-facilitering dig opmærksom på hyppige faldgruber og giver dig tips til at undgå dem Sidst på dagen afholder vi “fernisering” på nogle af kursisternes egne tegninger fra dagen til gensidig inspiration for, hvordan I kan få anvendt grafisk facilitering efter kurset. Skab resultater gennem involvering. Dette kursus i mødeledelse vil forbedre din performance og styrke din evne til at holde gode, velstrukturerede og tilfredsstillende møder. En artikel med praktiske værktøjer til at holde gode virtuelle møder. team eller på et møde, er så konstruktivt retninger for facilitering af møde og brugbart som muligt for det fælles tredje; for det, vi skal at deltagerne bevæger sig i nye retninger, hvis et emne eller et område synes uddebatteret for nu Facilitering af møder Giv din konference krydderi! Tænk gerne i variation og hvad der skaber energi på mødet Oct 04, 2019 · Måske er det en del af dit arbejde. Når vi laver digital grafisk facilitering, er et af vores foretrukne værktøjer app’en Whatsapp. Deltagerne på kurset kommer fra en række forskellige virksomheder og brancher. Facilitering.


• Rekruttering og kompetenceudvikling af facilitatorer, udvikle og implementere nye metoder har holdt 1 møde, som har været meget ressourcekrævende, andre har holdt flere møder men med. Ny!!: Møde og Fodbold · Se mere. Kreativ, sjov og engagerende Facilitering af jeres event, seminar, gå-hjem-møde, workshop, konference mm. Ledere og eksperter skulle ikke komme her og begrænse vores taletid. De fleste af de teknikker og metoder vi bruger, når vi faciliterer, udspringer fra Toolboxen. På vores kursus i facilitering af involverende møder og workshops fokuserer vi på, hvordan møder retninger for facilitering af møde skal ledes, nytænkes og struktureres, så motivation og resultater kommer i højsædet. Thingvalla Allé 24, 2300 København S For dig som forstår vigtigheden af at lede og facilitere vigtige workshops og møder, hvor deltagerne føler sig hørt.


Convinced ApS. Facilitatorbistår gruppen ved at styre formen på deltagernes retninger for facilitering af møde samtale og interaktion snarere end indholdet” De seneste par uger er vi blevet bombarderet med råd om, hvordan vi holder et godt online møde, men som vidennetværk vil vi gerne holde fast i, hvad forskningen viser. Vi vil også få besøg af Michael og Jakob fra Globe Systems, som er zoom-ambassadører i Danmark, og som vil give os tips og tricks til anvendelsen af zoom formulering af læringsmål, identifi cering af ressourcer, udvælgelse af den rette læringsstrategi samt evaluer ing af læreprocessen (Blaschke, 201 2) . Tag pulsen på din egen rumoplevelse Vi er ikke vant til at tænke mødedeltagernes og vores egen rumoplevelse med, når vi planlægger et møde. Måske kommer det som en overraskelse, når du bliver bedt om at facilitere et møde.


Gennem korte oplæg, refleksion og afprøvning i praksis lærer du, hvad det vil sige at påtage sig rollen som procesdesigner og mødeleder Jun 08, 2015 · Gør dine præsentation af processer nemmere at overskue med grafisk facilitering. Grafisk facilitering. baseret på et forsknings- og udviklingsprojekt, "Møder der ska-ber værdi og mening". At lede og facilitere et godt møde kræver kompetencer som vi ikke alle har, så få hjælp til mødefacilitering eller. Det har hidtil mest været konsulenter, der har benyttet sig af facilitering, men her præsenteres metoden, så den kan bruges til ethvert møde og retninger for facilitering af møde anden forsamling.. Facilitering kan være afgørende for at gennemføre en god workshop/møde eller få truffet de svære beslutninger på en god måde HVAD ER FACILITERING? Med den nye hovedlov styrkes …. Facilitatorbistår gruppen ved at styre formen på deltagernes samtale og interaktion snarere end indholdet” Facilitering.

At facilitere går i al sin enkelthed ud på at styre et møde eller lignende på dets form Artiklen er uddrag fra bogen Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi og mening, som Ib Ravn har forfattet.Bogen er bl.a. Du kan sagtens overføre mange faciliteringsgreb fra dine almindelige møder til onlinemøderne. Det er spild af deres tid, og de kan virke forstyrrende for de andre. Men gennem forberedelse og planlægning, kan vi lykkes med retninger for facilitering af møde at skabe fællesskab gennem virtuelle møder. Professionel facilitering bidrager med markant øget effektivitet og engagement i møder og i de fleste andre processer som events, teamsamarbejde, udviklingsforløb. Afgræns antallet af deltagere til de absolut nødvendige for at sikre et stramt fokus på fremdrift. Tilmeldingsfristen er 20.


På kurset får du forskellige arbejdsredskaber – blandt andet et sæt Neuland tuscher, A3-papir retninger for facilitering af møde og guiden “Grafisk facilitering: Kom godt i gang” Mit udgangspunkt for at blive klogere på facilitering var at læse Ib Ravns bog ”Facilitering – ledelse af møder der skaber værdi og mening”. Det handler om at skabe energi, ejerskab og engagement for deltagerne i en proces, til et møde eller omkring en opgave. Lærende møder og konferencer i praksis.. Jurist & Økonomforbundets Forlag, 2016. UnderCover faciliteter jeres arrangement med en humoristisk kant og en legende tilgang til dagens agenda. Samfundslitteratur, 2015, (med Vibeke Petersen).


Good Company, u.å Strategisk UnderCover Facilitering . Lærende møder og konferencer i praksis.. – Intromøder med kommune retninger for facilitering af møde og/eller cityforening. Du vil sikre at deltagerne bruger, deler og udnytter hinandens kreative potentiale. dinger, facilitering mm. Den faciliterende mødeleder. Du vil sikre at deltagerne bruger, deler og udnytter hinandens kreative potentiale.

Du vil gerne blive bedre til at facilitere. Ib lægger ud med en vigtig pointe i forhold til at facilitere: Facilitering handler om form. Når det er dårligt, går det sådan her:. Det visuelle greb er et værktøj, som ikke bare kan bruges til at sikre overblik og erindring Værdiskabende facilitering og mødeledelse 2 dages intensivt kursus i værdiskabende facilitering og mødeledelse. Tilmelding og betaling. Toolboxen er en værktøjskasse Mette har samlet med de redskaber, vi bruger i hverdagen. Du er fx. Grafisk eller visuel facilitering er en af vores fortrukne metoder, Det er også den gren, som vi underviser mest i Facilitering (af latin facilis: gørbart, let at gøre) er den teknik at gøre det lettere for en forsamlet gruppe mennesker at udrette det, den ønsker Facilitator er en slags mødeleder eller ordstyrer, der bistår gruppen ved at styre formen på deltagernes samtale og interaktion snarere end indholdet. Varighed: 2 dage Når du er træt af ineffektive møder og workshops - og har besluttet, at nu skal de være gode og værdiskabende Som Facilitator og mødeleder vil du skabe bedre rammer for dine møder og workshops. – Start af BID (Business Improvement Districts), med alt fra ide til første BID retninger for facilitering af møde møde. Introduktion til grafisk facilitering som disciplin; Forståelse for, hvordan du kan levendegøre dit møde ved at tegne og visualisere; Træning i basale. Evt.