Referat møde i beskæftigelsesudvalget 17 januar 2018 - suurvend.ee

Referat møde i beskæftigelsesudvalget 17 januar 2018

August 2017 Møde den 14. møde referat møde i beskæftigelsesudvalget 17 januar 2018 i bestyrelsen 19. Ad 2 Endnu ikke udkommet. 17. Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. Referat b-møde 19 februar 2019. al anon møder i aalborg Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. januar 2018 Telefon: 29292650 Referat fra møde i PKO-gruppen Onsdag 17. Referat af 17. december 2018 . referat møde i beskæftigelsesudvalget 17 januar 2018 Opfølgning på budgetforlig 2019. 9. januar 2018 Møde den 11. Sagens forløb 17-01-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget Udvalget blev orienteret om en konkret sag. januar 2018. januar 2019 samt en status pr.

15.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Forretningsorden provstiudvalg - revideret udgave Sag: Forretningsorden provstiudvalg 2017-2021 referat møde i beskæftigelsesudvalget 17 januar 2018 (1164) Til endelig godkendelse Forretningsorden provstiudvalg - revideret udgave Godkendt og underskrevet. Suppleant Niels Kristian Klausen deltog også. 17. 8. Aug 19, 2019 · Social- og Beskæftigelsesudvalget - 19-08-2019 (Referat) Social- og Beskæftigelsesudvalget - 19-08-2019. november 2016. 1. Det første møde lå i januar og omhandlede, hvordan vi i fællesskab sikrer job til alle jobparate, udsatte og. Økonomiudvalget - referat 17. 17.35-17.45 Godkendelse af referat fra møde i Fritidsnævnet 28. Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget, 1. Pkt. min. afbud for et møde skabeloner Januar 201 8 Tid: 12:00 -16 :00. januar 2018 Telefon: 29292650 Referat fra møde i PKO-gruppen Onsdag referat møde i beskæftigelsesudvalget 17 januar 2018 17. januar 2018 kl. Den 1. møde i bestyrelsen 20. 2017.

, forventeligt blive fremsat lovforslag i Folketinget i oktober 2017 med henblik på at lovændringen træder i kraft i januar 2018. 2 Nyt fra elevrådet. 17.30-17.35 Godkendelse af dagsorden Referat Beslutning 1. Fraværende: Nikolai Norup, Jakob. Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget. vedlagte præsentation (bilag 2) Forvaltningen udarbejder til kommende møde notat med beskrivelse af:. Økonomiudvalget - referat 4. som Voksenservice er en del af efter den nye udvalgsstruktur pr. referat møde i beskæftigelsesudvalget 17 januar 2018 Dagsorden: Beslutning 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 16:00 for møderne, hvor der efterfølgende er Kommunalbestyrelsesmøde, mens mødetidspunktet er kl. februar 2019. januar 2019; 2018. Kl.

Til at udbrede de gode erfaringer fra Din indgang Kl. juni 2019. Prisfastsættelse af 7 parcelhusgrunde samt 1 storparcel, Solvang i Ørnhøj Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget 8. Referat fra Fritidsnævnets møde den 17. 15. Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen, Jesper Janholm, Hanne Buchholdt, Niels Ahrends, Carsten W. maj 2018. Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. Dato: 17. Dagsorden godkendt 2. maj 2017, kl. september 2018 (sag nr. referat møde i beskæftigelsesudvalget 17 januar 2018