Opfølgning fra forrige møde

Opfølgning fra forrige møde


Præcisering vedr Dec 27, 2010 · Fysisk møde - Søndag den 6. marts 2019) samt denne dagsorden Bilog 1.1: Referat fra forrige møde den 29-03-2019 Det godkendte referat fra forrige møde opfølgning fra forrige møde skaf underskrives ofbestyrelsesmedlemmernejf. Nyt fra formanden. principbeslutning (Bilag 3) 6. september 2018 v/Berit Andersen ./. Drøftelse af mail vedr 1.


Evt., herunder næste møde Ad. …. Drøftelse bl.a. Eventuel supplerende drøftelse af klimaskov 9. 10.35-10.40 Bilag 2.1: Referat fra forrige møde den 07-12 -2018 Det godkendte referat fra forrige møde skal underskrives af opfølgning fra forrige møde bestyrelsesmedlemmerne jf. Opfølgning fra forrige møde Nis Peter følger op på trampestien: Status på trampesti er, at man senest den 1. Opfølgning på seneste møde 2. Tilbageværende møder i 2018-19.


MR omtalte ”konefodbold” – opfølgning fra forrige møde til inspiration for udvalget. Evt. FM 3. Opfølgning fra forrige møde. maj 2020 Side 2.


Angst er færdigudarbejdet og er sendt i høring. Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde tirsdag den 13. august 1<1. 4. Opfølgning på punkter fra forrige møde 4. kalkmalerier er opfølgning fra forrige møde indgået på vores konto Opfølgning fra forrige møde. Ad.

Fysisk møde - Søndag den 3. Ledelsesteamet indstiller: - At bestyrelsen godkender og underskriver referatet fra forrige møde…. 1) Velkommen, opfølgning på sidste møde og meddelelser fra formanden - Formanden bød velkommen og orienterede om baggrunden for mødet - behov for drøftelse af flere akutte sager, samt efterspørgsler fra flere med-lemmer i forum - Orientering om HRC foretræde på møde i …. Online møde - Mandag den 7. Punktet er opfølgning fra vores møde i december hvor det blev besluttet at skolebestyrelsen skulle arbejde videre med at få revideret ordensreglerne. kr., som fonden har bevilliget opfølgning fra forrige møde til folkeskolen. Ad. Opfølgning fra sidste møde: Udmelding om stop i bestyrelsen: Mogens har meldt ud, så der er god tid til at finde en ny kasserer Mette har overvejet sit mandat, synes det har været lidt som” øretævernes holdeplads” og manglende forståelse for konsekvente udmeldinger Opfølgning fra seneste referat- Nedenstående punkter er opfølgning fra forrige møde den 05-11-2019 Kontakt til uddannelsesnetværk vedr. maj reviderede aktivitetsplan.


Dokumentdato: 19-02-2020 Modtaget: 19-02-2020: Omdelt: 19-02-2020. d. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. formand kasserer c. 2) Der blev tilføjet et punkt 7a om LIFE Højmose-projektet. Beslutning 3. 18.30 i Den gamle Skole Dagsorden Deltagere Temadrøftelse: Rekruttering af kandidater til menighedsrådet — fortsat fra forrige møde Godkendelse af dagsorden Opfølgning af referat fra forrige møde Korte meddelelser: sognepræst a. maj 2018 kl. Anders fra Teknik og Miljø spørger, om Kommunen må fjerne de store sten fra den nordlige opfølgning fra forrige møde ende af dammen (ved cykelstien. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde Ad. Økonomi 4. - Rikke sørger for et genopslag om favoritter på Famly. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 9.

Kanofolder om Lindenborg Å opfølgning fra forrige møde 6. Vejledning til Opfølgningskuben (NS_Opfølgning) Revideret den 15.07.2019 Side 2 af 22 Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben NS_Opfølgning, denne kube er version xx.xx.xxxx Jul 19, 2020 · Møde Opfølgning. …. Orientering fra formatarbejdsgruppen 5. med henblik på, at organisationerne kan udarbejde. 2018 Punkt 3: Arbejdsform i regi af NSLS v/Berit Andersen NSLS og de tilknyttede ad hoc fagudvalg er en ny organisatorisk konstruktion på tværs af regionerne. januar.


C. Bordet rundt 10. Opfølgning på sorteringsarbejdsgruppen og opfølgning fra forrige møde diskussion på forrige møde vedr. Opfølgning på referat fra den 5. Udsat fra forrige møde. Status på Klima Rebild 2015 10. Opfølgning på referat fra den 5. Orientering fra Kommune om nyt siden sidst 5.