Konstituerende møde - suurvend.ee

Konstituerende møde

20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen Mødet hævet kl. Borupgaard Gymnasium, bestyrelsen - valg konstituerende møde af 1 medlem59 41. Vej- og Trafikudvalget. 5 Musa Kekec Socialdemokratiet(A). 17.30. 18.00. mød enlig cougar December 2017, med forslag til ændringer vedtaget af byrådet den 10/1-18 med senere ændringer: Borgmester: Kasper Olesen 1. Indkaldelse og ledelse af konstituerende møde mødet foretages af det medlem, der har fået flest stemmer (først valgte), indtil den nye formand er valgt. december holdes det konstituerende møde for det nye Regionsråd. 14.00 – 16.30 på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1c i Maribo med …. 4-udvalget for Landdistrikter og Turisme §17, stk. december 2017 Tidspunkt: Kl. 12,30 – 15,30; Mødelokale: B105 Til stede Medlemmer: Peter Achton Leif Bentsen Jens V. juni 2018 3 1. 1. 1. Referat https://zi-da.ro/google-play-account-phone-number 7. Indkaldelse til det konstituerende møde foretages af det medlem, der længst har været medlem af et ankenævn (medlemskab af en ligningskommission medregnes for skatteankenævn og fælles ankenævn).

Udvalget for mindre psykisk sårbarhed beskæftiger sig primært med sårbare unge i relation til eksponeringskulturen på sociale medier. Drôles Voitures TV Recommended for you. Godkendelse af konstituerende møde dagsorden 3. Forud for det konstituerende møde afholdes et ekstraordinært Regionsrådsmøde. L:\Lejerforeningen tidligere Lise\BESTMOED\2018\december 2018\referat af konstituerende møde.doc holde 5-10 år. Ældre- og Handicapudvalget. 3. Kort og godt Rebild Kommune - helt digitalt. Bymidtegruppen har nu afholdt konstituerede møde, hvor der blev valgt formand og næstformand. Indstilling Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen. 1. Konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 19:00 Mødeafholdelse Rådssalen. vuc aarhus maj møde Derfor er det vigtigt at lære opgaverne og hinanden at kende inden selve konstitueringen, så man i fællesskab kan finde de rette personer til posterne.Få præsten til at byde velkommen og fortælle om folkekirken og konstituerende møde det lokale kirkeliv Dec 11, 2017 · 30 min Le Camion Benne Curieux - Compilation HD | Dessins animés en français pour les enfants - Duration: 31:47. Borgmester Jørgen Johansen. november 2018, kl. Dagsorden for det konstituerende møde i bestyrelsen 1 Konstituerende møde. Dagsordnen for mødet er: Valg af formand.

Vælg år: År . På dagsordenen til det konstituerende møde bør der ikke sættes andre sager end konstituering af bestyrelsen og fastsættelse af forretningsorden mv. På det konstituerende møde kan alene behandles de emner, som er foreskrevet i kommunestyrelsesloven KONSTITUERENDE BYRÅDSMØDE - LIVE Se med, når det konstituerende byrådsmøde afholdes kl. Økonomi- og Erhvervsudvalget. Omdrejningspunktet for oplandsudvalgets arbejde er at komme med implementérbare anbefalinger til, hvordan man kan understøtte oplandet. 9.00 til 11.00 Herning Produktionsskole, Gudhjemvej 2, 7400 Herning Mødets indkalder fungerer som mødeleder frem til, at bestyrelsens formand er valgt. medlem Schrøder Anette Nej medlem Høg Berit esdh-konsulent Sagkyndigt medlem med virksomheds-økonomisk indsigt. Nielsen, Skovhuset, Lone Langballe, Æsken Marie Skriver Pedersen, BørneRiget, Jasper Stadum, BørneRiget Stine Wonsild, Asylgade, Diana Højmose, Vrold. Menighedsrådet Dagsorden & Protokol Menighedsrådsmøde Konstituerende møde Den 2. 19,00 I Vedsted kirke og Fælleshuset, Menighedslokalet Vedsted Menighedsrådsmedlemmer m. Konstituerende møde 20/2 2020 Eliassensvej 118 kl. 50% Konstituerende møde 28 Author: Torben Pedersen Created Date: 6/14/2020 10:45:39 AM. fra sidste møde 2. Fuglebjerg Multihus. Det skal nok blive konstituerende møde sjovt! fra sidste møde 2. down. 1 Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde Mødet afviklet onsdag den 10. 18.00.

Mødedatoer, dagsordener og referater fra Byrådet - konstituerende møde. Godkendelse af ref. Ingen dagsordener.-A + A. december 2013. 1) Det konstituerende møde. Det konstituerende mødeDet konstituerende møde er også det første møde i det nye menighedsråd. Byrådet har godkendt en politisk mødekalender for 2020 Dagsorden til møde i Holstebro Byråd konstituerende møde Mødedato 18. november 2016 kl. Uanset om man er en erfaren bestyrelse, en bestyrelse, der har fået et nyt bestyrelsesmedlem, eller er en helt ny bestyrelse, er første møde efter årsmødet eller generalforsamlingen det møde, hvor fokus bør være på forventningsafstemning og bestyrelsesmedlemmernes ønsker 7 det konstituerende møde 12 7.1 Dagsorden, konstituerende møde indkaldelse og mødeledelse 12 7.2 Valg af valgbestyrelse 15 7.3 Fælles præstegårdskasse i pastorat med flere sogne 16 7.4 Indberetning af konstituering 16 7.5 Bekendtgørelse af resultatet af menighedsrådsvalget og det konstituerende møde 16 7.6 Efter konstitueringen 16. 9-10 Mødested: Skype Mødedeltagere: Julie Ravn (Rebild), Lars Lyngsøe Højberg (Rebild), Kaspar Hro Kragh Jensen (Horsens), Rune Dziadecki Gråbæk (Greve), Steen Deth (Gentofte), Henriette Juul Riishøj (Kerteminde), Steen Brodersen (Kerteminde),. Protokol fra bestyrelsesmøder: 16. Orientering om konstituering i Økonomiudvalget - valg af næstformand 2009-18557/ Else Marie Pederstrup Beslutningstema Orientering på baggrund af konstituerende møde i Økonomiudvalget.