Fagligt møde 2020-Møder Og Konferencer København

Fagligt møde 2020

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har eksisteret siden 15. Apr 20, 2020 · Tidspunkt 20. 540) og generalforsamling fagligt møde 2020 Rationel diagnostik, Ny IVD forordning og foredragskonkurrence. Arkivfoto: Camilla Bønløkke. marts 2020 om perinatal mental helbred er AFLYST Symposiet er udsat til anden dato pga.

November 2019 - fagligt møde 2020 13. covid-19, er vi desværre nødsaget til at aflyse Fagligt træf 2020. Udgivet d. 28. Indklagede, Dansk Byggeri for X A/S, har påstået frifindelse. person, som også kendes fra landets stormagasiner og storcentre. 18-07-2020 08:00. april 2020 kl.

Oktober 2020? Sted: Catrineholm, Slagelsevej 29, fagligt møde 2020 4250 Fuglebjerg Wermelin fik fagligt modspil på LandboSyds velbesøgte møde. januar 2020 kl. Landskonference for sundhedsplejersker 2020. KEYNOTE2: Fremtidens byer. Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg .

Februar 2020 kl. Nov 12, 2019 · Fagligt gå-hjem-møde om Nudging 12. Pakkeforløbet forventes implementeret pr. 2020 2020 2020 2020 2020 GULVOVERENSKOMSTEN 2020 MELLEM: DANSK BYGGERI og FAGLIGT FÆLLES FORBUND . Det var egentlig ikke planen at afholde Fagligt Nyt 2020. Aflysning af faglig træf 2020 Vi havde glædet os til at byde jer velkommen til fagligt træf, men på baggrund af restriktioner og usikkerhed omkring kommende anbefalinger fra regeringen og sundhedsmyndigheder fagligt møde 2020 vedr. covid-19, er vi desværre nødsaget til at aflyse Fagligt træf 2020. 400 engagerede deltagere i LandboSyds møde om det faglige grundlag for efterafgrøder udfordrede miljøminister Lea Wermelin på Gråsten Landbrugsskole - se TV Syds indslag.

540) fagligt møde 2020 og generalforsamling Rationel diagnostik, Ny IVD forordning og foredragskonkurrence. 1. Industrioverenskomsten 2020 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund . september på. september på hotel …. Det faglige program introducerer både de mere klassiske former for kemi som organisk, uorganisk og analytisk kemi og de nyere områder som computer modellering og polymer kemi Møde i fagligt netværk for multiple funktionsnedsættelser uden talesprog – en dag med fokus på tilgangen Intensive Interaction Program Kl. juni 2020.

På Chemistry Camp 2020 vil du og dine meddeltagere få mulighed for at skifte bekendtskab med kemiens mange grene. Opfølgning på møde d. fagligt møde 2020 januar - 15. Bliv klogere her Møder i efteråret 2020. med procesrente fra ydelsernes forfaldstid. Det er her, du har mulighed for at netværke med vigtige beslutningstagere fra branchen, møde dine kunder ansigt-til-ansigt og skabe nye relationer, som ruster din virksomhed til fremtiden.

Marts.. Møde i fagligt netværk for multiple funktionsnedsættelser uden talesprog – en dag med fokus på tilgangen Intensive Interaction Program Kl. april 2020 kl. Fagligt udvalg holder møde: 6. Temaet bliver aftalt fra møde til møde. Workshopledere: Bodil Tvede, lektor, Københavns VUC & Marie Dahl Rasmussen, lektor, KP Workshop 5: Den dialogbaserede klassesamtale Dialogbaseret undervisning er et muligt svar på, hvordan vi får vi skabt fagligt dygtige og socialt. Men som landet ligger nu, bliver det alligevel muligt at samle svinebranchen med blandt andet rådgivere og dyrlæger til Fagligt Nyt på Hotel Legoland. fagligt møde 2020

2020 møde fagligt

Klager, Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt påstand om, at indklagede X A/S til Fagligt Fælles Forbund skal betale 1.971,05 kr. Borgmesteren er trådt ud af Dialogforum. Program for Landsmøde for Lunge-og allergisygeplejersker 2020 . DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2020 2020 2020 2020 2020. Plancher vedhæftet. maj i Odense. rådgivere og dyrlæger til Fagligt fagligt møde 2020 Nyt på Hotel Legoland. En eller to ugers ulønnet praktik i august måned, hvor klinikker over hele landet inviterer studerende fra København eller Århus til at følge et tandplejeteam og få en mere konkret fornemmelse af …. Referatet kan nu tilgås online på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside Apr 20, 2020 · Tidspunkt 20. marts 1977 . Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser.

Sæt derfor gerne kryds i kalenderen denne dato. AFSNITSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 Fælles mulighed for at udlægge den danske model og at møde virksomhe-den. Juryen for Danish meeting & event award har udvalgt de nominerede i hver kategori. september 2020..Når organisationerne er enige om, at der er behov for det, skal entreprenøren på ledelsesniveau deltage i et. og 6. Det var egentlig ikke planen at afholde Fagligt Nyt 2020. Marts 2018 Dagsorden for 1. Jesper Bo Jensen, direktør Fremforsk, Center for. 9/1/2020 1. møde Tirsdag den fagligt møde 2020 4. oktober 2020 Afholdes i Fredericia på Trinity.

Sagens behandling Sagen blev mundtligt forhandlet den 28. Fra Seges Svineproduktion opfordres der fagligt møde 2020 derfor til, at interesserede sætter kryds i kalenderen onsdag og torsdag den 23. Men som landet ligger nu, bliver det alligevel muligt at samle svinebranchen med blandt andet rådgivere og dyrlæger til Fagligt Nyt på Hotel Legoland. juli 2020 Torben Juulsager, fungerende formand, Geopartner Landinspektører Else-Marie Ulvsgaard, Mølbak Landinspektører Helle. maj 2020 for en faglig voldgiftsret med følgende. Andre relaterede guides i temaet. (Anmeldelse 31. Sommerpraktik 2020 Tekst: Ea Nielsen Til august åbner flere kommunale klinikker igen dørene op for tandlægestuderende, der vil bruge en eller to uger af sommerferien på at …. Aug 1, 2020 From the writings of the Rev. Andre relaterede guides i temaet.

Lokale Til Møde

September 2009 Det giver dig møde papirform mulighed for at møde andre og fagligt møde 2020 gøre indtryk på dem. oktober 2020, Gentofte Hospital . Opfølgning på møde d. Las Olsen, cheføkonom Danske Bank A/S. Derfor vil Eva lede mødet i dag, og indtil der er valgt nyt formandsskab. Ny efteruddannelse skal klæde sundheds­plejersker på til at hjælpe sårbare familier. Ny efteruddannelse skal klæde sundheds­plejersker på til at hjælpe sårbare familier. d. Juryen for Danish meeting & event award har udvalgt de nominerede i hver kategori. Plancher vedhæftet. Afstemningsperioden løb fra den 23.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 23. marts 1977 . 10.00-18.30 Udstillingen er åben . maj i Odense. Tidligere på måneden gav Københavns Byret byggemilliardæren Mogens de Linde ret i, at hans opsigelse var efter reglerne. Mest læste. på en professionel måde? Billy Graham Q: My neighbor’s grandson’s name is Lucifer.. fagligt møde 2020

Mød Min Måske Kone Netflix

Erhvervsministeriet har opdateret retningslinjerne for messeaktivitet, der nu er omfattet af det regelsæt for antal kvadratmeter pr. På mødet skal der tales om valg af ny formand/ forkvinde og revidering af vedtægterne Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. juni 2020. I netværket for levende handelsbyer kan du dele erfaringer om samarbejde mellem kommune, detailhandel og andre byaktører. Organisationerne er endvidere enige om at tilbyde et fælles informa-. Men hvordan må en ledelse reagere, hvis en medarbejder er kritisk i medierne? Gitte påpegede vigtigheden af deltagelse i møderne, da efteråret bringer mange. Om netværket; Publikationer; Begivenheder; Kontakt os. Overenskomster 2020-2023. Ny efteruddannelse skal klæde sundheds­plejersker på til at hjælpe sårbare familier. Nu anker fagligt møde 2020 mureren sagen Afholdes: 5.

Maj 2020. FoodTech er Nordeuropas største fagmesse for fødevareteknologi. fagligt møde 2020 28. Men hvordan må en ledelse reagere, hvis en medarbejder er kritisk i medierne? Tidligere på måneden gav Københavns Byret byggemilliardæren Mogens de Linde ret i, at hans opsigelse var efter reglerne. 13:00 - 15:00. På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold og annoncer. 9:30 til lørdag kl. Fagligt træf vender stærkt tilbage i 2021, hvor vi ser frem til at byde velkommen den 21-22.

Juni 2020. 9.30 Velkommen– 10.00 og præsentation v/ Mette Lund Møller, specialkonsulent Socialstyrelsen. Program forenklet 16.01.2020. 28. september fagligt møde 2020 2018 04:00. Tidspunkt: 6. Må de for eksempel indkalde til et møde? 25 Afholdes: 5. Efter Stormøde i Uge 10, hvor vi tager vores fælles punkter videre, påbegyndes de langsigtede planer.. Det traditionsrige arrangement finder sted den 23.-24. september 2020 på hotel Nyborg Strand.

Landskonference for sundhedsplejersker 2020. Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har eksisteret siden 15. Afholdes 26. fagligt møde 2020 Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 23. Vi fravælger éndags-deltagelse. Fagligt træf vender stærkt tilbage i 2021, hvor vi ser frem til at byde velkommen den 21-22. På med kitlen! Status på Gefion's arbejde og indblik i de faglige, juridiske og politiske udfordringer. marts 2020 Fra kl. og 24.

Book Møde Ike

Tidspunkt: 6. fagligt møde 2020 Medlemsmøde vedr. Sted: Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Det traditionsrige arrangement finder sted den 23.-24. oktober 2020 Afholdes i Fredericia på Trinity. Fagligt Nyt finder også sted i 2020 Det bliver også muligt at hente ny viden ved Fagligt Nyt i år. 15:00; Det er kun muligt at deltage i hele arrangementet. og 6. september på Hotel Legoland. Må de for eksempel indkalde til et møde? Når patienterne ses til agraffjernelse 2-3 uger efter operationen, hvor der bl.a.

November. Det traditionsrige arrangement finder sted den 23.-24. Sted: Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. covid-19, er vi desværre nødsaget til at aflyse Fagligt træf 2020. 9.00 – 9.30 Ankomst Kaffe/the og croissant Kl. Arkivfoto: Camilla Bønløkke. Foreløbigt program og tilmelding følger medio september Aug 04, 2020 · Mamma fagligt møde 2020 Mia holder åbent fra kl 11.00-16.00 i alle hverdage, weekender og helligdage. En kortvarig arbejdsstandsning i arbejdstiden uden arbejdsgiverens tilladelse – eksempelvis for at holde et såkaldt fagligt møde – er også ulovlig arbejdsnedlæggelse. Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har eksisteret siden 15. Fagligt aktiv murer inviterede fagforeningen på kaffe, og så blev han smidt væk fra den kajplads, hvor hans husbåd ligger. Statusrapport (fagligt møde/konference) (Side 1/3) Formål med rapporten: Rapporten skal give Børnecancerfonden opdateret viden om resultaterne af de projekter, fonden støtter – som grundlag for at sikre, at de uddelte projektmidler kommer børnekræftområdet til gode på bedst mulig vis Fagligt netværk for økonomifunktionen Vores sidste netværk i rækken af 4 i 2020 er den 24. 29.

Afholdes 26. 28-02-2020 | Møde i Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed den 27. 9.30 Velkommen– 10.00 og præsentation v/ Mette Lund Møller, specialkonsulent Socialstyrelsen. Og dermed forventer vi heller ikke, at det her er noget, der vi få de store konsekvenser FAGLIGT MØDE 2020 . Organisationerne er endvidere enige om at tilbyde et fælles informa-. Gitte påpegede vigtigheden af deltagelse i møderne, da efteråret bringer mange. Arkivfoto: Camilla Bønløkke. risiko for coronavirus-smitte. Som det var tilfældet på Fehmarn Link Business Conference 2016 bliver der også i år rig lejlighed til at møde leverandører og partnere i det store business-område Husk tilmelding: Fagligt møde med miljøministeren. Åbningstider: Mandag - torsdag 8.30 - 15 | Fredag 8.30 - 13.30 Chaufførerne mødes igen mandag til fagligt møde. Gå hjem-møde om robusthed. fagligt møde 2020

Ses vi på FoodTech 29. juni 2020. Messeaktiviteten i MCH kan således genoptages, og interiør- og designmessen Formland bliver den første messe, der kan slå dørene op i Herning til august Jul 19, 2020 · Jul 19, 2020 · Journalistforbundet møde om efterløn 16 januar. januar 2020 kl. Husk tilmelding: Fagligt møde med miljøministeren. september på Hotel Legoland. Afstemningsperioden løb fra den 23. Åbningstider: Mandag - torsdag fagligt møde 2020 8.30 - 15 | Fredag 8.30 - 13.30 Chaufførerne mødes igen mandag til fagligt møde. Den kollektive morgentrafik i Storkøbenhavn rammes af, at lokomotivførere i S-togene går til fagligt møde klokken 07.00 i forbindelse med igangværende overenskomstforhandlinger Jun 25, 2020 · De kommer måske til at møde op i skolen med den tro, at de er bagefter, og at de ikke er fagligt dygtige nok 28-02-2020 | Møde i Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed den 27.

Marts 2020. risiko for coronavirus-smitte. Det faglige udvalg består af repræsentanter for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Beslutningen er taget for at understøtte den nationale inddæmningsstrategi og for at sikre, at personalet ikke efter deltagelse i en konference eller møde, hvor en deltager viser sig at være smittet. maj 2020 I marts og april 2020 afholder Landsforeningen 5 møder fordelt i landet for menighedsrådsformænd og distriktsforeningernes bestyrelsesmedlemmer. august eller 2. fagligt møde 2020 Torsdag d. 26.

Single Mødes

Møde i netværksgruppen, der har medicinske gasser på hospitalerne som fokusområde, finder sted den 26. Begge uddannelser giver dig de studiekompetencer, du får brug for, når du skal studere videre efter fagligt møde 2020 dine afsluttende eksaminer.. Møde & Event Magasinet 01-2020. UDSAT til 9. december 2019 blev de godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskudsønsker for 2020 behandlet, herunder …. Hæmatologi Kursus for læger. -28 Det 11. Industrioverenskomsten 2020 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund . Kommissorium er tidligere sendt ud sammen med dagsordenen.

Jul 19, 2020 · Udtalelse fagligt møde nedlagt arbejdet. september - 1. 20-01-2020 09:30:00 20-01-2020 15:30:00. Mest læste. september. Pr. Den kollektive morgentrafik i Storkøbenhavn rammes af, at lokomotivførere i S-togene går til fagligt møde klokken 07.00 i forbindelse med igangværende overenskomstforhandlinger Jun 25, 2020 · De kommer måske til at møde op i skolen med den tro, at de er bagefter, og at de ikke er fagligt …. Plancher vedhæftet. maj Ad 1: Referat er ikke lagt i den rigtige mappe endnu. Fra Seges Svineproduktion opfordres der derfor til, at fagligt møde 2020 interesserede sætter kryds i kalenderen onsdag og torsdag den 23.

November 2020, i Odense. 23. Her kan du møde bestyrelsesmedlemmer, stille spørgsmål og forslag til Landsforeningens arbejde og dele viden med kolleger fra andre menighedsråd og distriktsforeninger Formålet med pakkeforløbet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. Mest læste. Aflysning af faglig træf 2020 Vi havde glædet os til at byde jer velkommen til fagligt træf, men på baggrund fagligt møde 2020 af restriktioner og usikkerhed omkring kommende anbefalinger fra regeringen og sundhedsmyndigheder vedr. Hop til indhold. Fagligt træf vender stærkt tilbage i 2021, hvor vi ser frem til at byde velkommen den 21-22. Guide Der var møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. Mødet varer fra fredag kl.

Milan Kundera Et Møde

04. DKK 0,00 Kurv. Afstemningsperioden løb fra den 23. Danish meeting & event award 2020 arrangeres af MPI Scandinavia og Kursuslex Madmødet er ikke blot et enkelt møde eller en enkelt smagsprøve på det, området kan, men summen af utallige møder om mad på tværs af brancher og interesser nu og i årene frem. Der er stor opmærksomhed på offentligt ansattes ytringsfrihed – og mange eksempler viser desværre, at den er under pres. 10.30 Ankomst, Frokost og udstilling Kl. Sundhedsplejerske, som titel og sundhedspleje som fag. 2. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af formål fagligt møde 2020 med punkterne v/Bettina Lund-gren 1b: Nyt fra NGC: Ny proces og ledelsessituationen 2. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken Referat af møde i Fagligt Lovforum onsdag den 19.6.2019 Særligt punkt: Fagligt Lovforum fremadrettet.

Dec 20, 2019 · Fagligt symposium 13. Sundhedsplejerske, som titel og sundhedspleje fagligt møde 2020 som fag. Tirsdag den 4. DSKB forårsmøde (Medlemsmøde nr. Gitte påpegede vigtigheden af deltagelse i møderne, da efteråret bringer mange. Overenskomster 2020-2023. februar 2020 LINK TIL FUE-MØDEREFERAT FRA 17. FUE referat 17. Medlemmer af Fagligt Møde Udvalg giver eksempler på, hvad del-tagerne kan se frem til på det forestående, store landinspektørtræf i Nyborg. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af formål med punkterne v/Bettina Lund-gren 1b: Nyt fra NGC: Ny proces og ledelsessituationen 2. 14.15-17.30 Deltagere Fagligt råd Formand Direktør Kim Brixen, OUH FAGLIGT MØDE 2020 .

13:00 - 15:00. februar 2020 på Hotel Nyborg Strand Vi forventer deltagelse fagligt møde 2020 af godt 400 landinspektører (cirka 40% af foreningens erhvervsaktive fra landinspektørbranchen, private firmaer og det offentlige) vil være repræsenteret Erhvervsministeriet har opdateret retningslinjerne for messeaktivitet, der nu er omfattet af det regelsæt for antal kvadratmeter pr. Her finder du Dansk Erhvervs landsoverenskomster m.v. 6 Jeg gemmer alle mine lønsedler 7. Arbejdsgiversiden har tre pladser i udvalget og repræsenteres af Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Pastor Dewey Moede-August 1, 2020 0 Isn’t Satan’s name Lucifer? Tidspunkt: 6. Sag nr.  • Et skridt i den rigtige retning, men fagligt møde 2020 dagsordenen tyder på, at der ikke bliver tid til at udveksle ideer til aktiviteter på tværs af fagene, lyder det fra aktivister bag 3F-nej'et i 2017 Gå hjem-møde om robusthed.
  • Januar . fagligt møde 2020
  • August 2020 ved fagligt møde 2020 firmaet Busch, Parallelvej 11, 8860 Ry.
  • Hookup site creampie fagligt møde 2020 Oplæg om UTH og MedCom Oplæg o m de nationale mål ddl fagligt møde for kvalitet.
  • Fagligt møde 2020: Årets fagligt møde 2020 program er en alsidig, faglig buket til inspiration og junglen på private hænderrefleksion.

Mødet var indkaldt for at gøre status på OK17 og for at lægge sporene frem mod de næste overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2020. september 2018 09:00 - 07. Nominering 2020. Husk tilmelding: Fagligt møde med miljøministeren. 9.00 – 9.30 Ankomst Kaffe/the og croissant Kl. februar fagligt møde 2020 2020. 7. Som optakt til OK20 samler fagforbundet 3F tillidsfolk fra hele landet til stormøde. 14.00-15.30 Sted Videomøde Dagsorden 1. 04. maj CFD’s døvblindekonsulentordning inviterer til møde i Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed den 27.

Mød Sugar Farmer

Program_og_oplaegsholder.pdf. november 2019 Så skynd dig at melde dig fagligt møde 2020 til når Alkohol & Samfund inviterer til gå-hjem-møde om nudging – en teknik, der kan fastholde borgerne i alkoholbehandling - Vi sætter alt ind på at skabe en god kandidat, hvis B-linje kan kvalificere de studerende til at opfylde de faglige mindstekrav og blive gymnasielærere – det sker på Fagligt Forums Formøde til KA-møde og Åbent KA-møde i Uge 10. person, som også kendes fra landets stormagasiner og storcentre. september på Hotel Legoland. GRUNDET REGERINGENS ANBEFALINGER, FOR AT MINDSKE SPREDNINGEN AF CORONA-VIRUS følger der mange ekstra rengøringsopgaver med, som gør at vi ikke har mulighed for at holde aften åbent frem til d. Om netværket; Publikationer; Begivenheder; Kontakt os. februar 2020 Læs referatet fra fagligt udvalgs møde den 17. og 24. Danish meeting & event award 2020 arrangeres af MPI Scandinavia og Kursuslex En kortvarig arbejdsstandsning i arbejdstiden uden arbejdsgiverens tilladelse – eksempelvis for at holde et såkaldt fagligt møde – er også ulovlig arbejdsnedlæggelse. marts 1977 . 1. Mest læste.

At Møde Op For Sent Utro

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har eksisteret siden 15. juni 2020. 28. Hop til indhold. Men som landet ligger nu, bliver det alligevel muligt at samle svinebranchen med blandt andet rådgivere og dyrlæger til Fagligt Nyt på Hotel Legoland. Det var egentlig ikke planen at afholde Fagligt Nyt 2020. Torben Juulsager, formand for DdL . juni 2020. F 38: Forespørgsel til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om en ændret kostsammensætning kan bidrage til at løse klima-og biodiversitetskrisen. Aflysning af faglig træf 2020 Vi havde glædet os til at byde jer velkommen til fagligt træf, men på baggrund af restriktioner og usikkerhed omkring kommende anbefalinger fra regeringen og fagligt møde 2020 sundhedsmyndigheder vedr.

Aa Møder I Odense

Marts 2020 om perinatal mental helbred er fagligt møde 2020 AFLYST Symposiet er udsat til anden dato pga. Nu anker mureren sagen Der er stor opmærksomhed på offentligt ansattes ytringsfrihed – og mange eksempler viser desværre, at den er under pres. Fagligt aktiv murer inviterede fagforeningen på kaffe, og så blev han smidt væk fra den kajplads, hvor hans husbåd ligger. Landskonference for sundhedsplejersker 2020. rådgivere og dyrlæger til Fagligt Nyt på Hotel Legoland. Dec 20, 2019 · Fagligt symposium 13. Guide.. Historier og eksempler er nævnt, hvor det er vurderet, at det giver mest me-ning for læseren og hvor det er fagligt relevant. Nov 08, 2018 · Fagligt Møde Jul 19, 2020 · togførerne fagligt møde på mandag 8. Vi håber, du har lyst til at deltage og være med til at gøre netværket til en succes. november 2012 kl Gå hjem-møde om robusthed.

Juni (19.20-19.30) Tiltag ved fagligt løft Hvad er omsætningen i boden. november 2019 Så skynd dig at melde dig til når Alkohol & Samfund inviterer til gå-hjem-møde om nudging – en teknik, der kan fastholde borgerne fagligt møde 2020 i alkoholbehandling på FoodTech 2020 . og 24. 04. DKK 0,00 Kurv. februar 2020 NYHEDER FUE-mødereferat 17. maj 2020. Fredag den 31. – Vi havde et godt møde, og var enige om, at ideen med at opbygge netværk baseret på kontakt til arbejdspladserne fungerede godt Referat af møde i Fagligt Lovforum onsdag den 19.6.2019 Særligt punkt: Fagligt Lovforum fremadrettet.