Dagsorden su møde - suurvend.ee

Dagsorden Su Møde

Mød Mig På Cassiopeia Musical

Møde. Dagsorden til møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 9. •Som anbragt ung kan man ikke få SU, men kontanthjælp Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Afbud: Niels Ole Jensen, Jette Altkemper. 14.00-16.00 . Tekst 1 Godkendelse af plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet samt tilhørende bevillinger 2 Placering af nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit 3 Effektiviseringskrav Hospitalsenhed Midt 4 Høring af Midttrafiks budget 2020 5 DNV-Gødstrup: Forøgelse af reserver og godkendelse af opdateret prioriterings …. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer (formand er mø-deleder) 2. Gæst: Anja Nielsen, fysisk træner, deltager i punkt 2 kommende SU-møde og bed om dagsorden su møde emner til dagsorden • Kontakt evt. Vurderingssystemet 6. 10.00 (117. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat 3.

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. Maj. Alle medarbejdere er velkomne til at byde ind med kommentarer og input til dagsordenen, som vil blive taget med på det kommende SU-møde. marts 2106, kl. Referater. 22. Dagsorden for møde i teknikergruppen Mødet holdes den 9. juni 2012, kl. december kl. maj 2011 Deltagere: Tommy Slot, Troels Richter, Asbjørn Hansen, dagsorden su møde Bodil Brændgaard, Ole Vels Dagsorden 1. møde. Dokumenter Møder i salen Kalender 108.

  • Word. dagsorden su møde
  • Kvartal 2016 Administrationen dagsorden su møde har udarbejdet regnskab og budgetopfølgning for 1.
  • MED/SU, besøg af Inge Warming fra HR. dagsorden su møde
  • Orientering fra dagsorden su møde Foreningerne 8.
  • Ulrike Pielmeier – IDA‐VIP repr. dagsorden su møde