Dagsorden amo møde

Dagsorden amo møde


9.00 -11.00 Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121b Dagsorden 1. november 2018 Onsdag kl. Godkendelse af referat af seneste møder den 26. Tidsangivelse og ansvarsfordeling. dagsorden amo møde 19. En dagsorden har samme funktion. Information om de tre elevskader og ene medarbejderskade er sendt ud til AMO inden mødet, som aftalt på seneste AMO-møde Arbejdsmiljøorganisationen, AMO: Regler, roller og gode råd. Næste møde/mødeplan 5. Kompetenceudviklingsplan for AMO Hent skabelon til kompetenceudviklingsplan for Arbejdsmiljøorganisation (AMO) som worddokument. Mødet blev afholdt i sem.1 (1613-046). På denne side kan du læse de seneste referater fra bestyrelsesmøderne i Galgebakken afdelingsbestyrelse (GAB) Se kommissoriet for bestyrelsesarbejdet – klik her! 3. Hvis du vil erstatte tekst i dagsordenskabelonen, skal du vælge et afsnit og begynde at skrive.


19.00 Til stede: AAB50_Bent Haupt Jensen (BHJ) (Administrativ light), AAB4_Charlotte Berit Lindquist (Parlamentarisk), AAB111_Kasper Cederholm (Administrativ Classic),. Westberg, Steen Torben Nedergaard, Anne Lillevang, Lone Overgaard, Olav Michael Andersen, Anja Aagaard Danneskjold Pedersen, Ulla Dansberg Petersen, Jani Kær, Charlotte Christie Petersen, Uffe B. Overvej om punkterne skal have fokus på idéudvikling, beslutninger, læring eller videregivelse af information. AMO’s medlemmer skal deltage i den årlige drøf- telse, eller at den skal foregå på flere niveauer i virksomheden. Kun 5% af de danske ledere mener, at det er acceptabelt at komme for sent til et møde, mens 40% svarer, at det ofte/hele tiden sker. Dagsorden til MED-møde i Dagplejen 29-02-2016 kl. november 2015 kl Hotel- og Restaurantskolen, dagsorden amo møde Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Deltagere: Anne Bach Pedersen (ABP) Ann-Therese Lovring (ATL) Marianne Juul Jensen (MJJ) Carsten Østergård Pedersen (CAP) Mie Heinfelt Hansen (MHH) Dennis Bechmann (DB) Morten S.


3. Læs mere. Denne skabelon for en mødedagsorden er med sit rene format og sin enkle romertalsnummerering nem at følge for både præsentationsværter og deltagere. Undgå derudover sidste øjebliksændringer, dagsorden amo møde da det får mødet til at virke mindre vigtigt og kan ødelægge forberedelsen amo Når arbejdsmiljøudvalgsmøderne fungerer godt, er der styr på det En fast dagsorden til arbejdsmiljøudvalgsmødet giver struktur, skaber fremdrift og giver mulighed for opfølgning AMR deltager i møde- og kursusaktivitet arrangeret af faglige organisationer og andre. beslutning Godkendelse af referat fra sidste møde Opfølgning på aftaler fra sidste møde Psykisk belastende hændelser/magtanvendelser siden sidste møde Drøfte omfang og. Marts 2018. Godkendelse af dagsorden ….


Det. dagsorden, hvor både store som bagatelagtige forhold skal tages op. Medarbejdere – 1 stk. HF ( TT, SR, AM) - AVU(SL, KHO, AM) - TAP (KHO, TEJ, KL, SR, AM) AM laver en kort pp-indledning til begrebsforståelsen for alle tre afdelinger. Årsagen til de ørkesløse møder, der dræner os for energi, kan være en opfattelse af, at alle skal involveres i alt og dagsorden amo møde være med til at beslutte alt. 2.

Protokol -Godkendt 2. Hvis ikke arbejdsgiveren kan deltage, skal en repræ-. Ny formand for LAMU: Eva Karring b.. dagsorden amo møde 09:00-10.15 Sted: Virtuelt møde i Teams Mødedeltagere: HovedMED: Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. AAU's arbejdsmiljøpolitik for 2015 til 2017 5 min . Informer om jeres rolle, arbejde og resultater • Fortæl, at I er virksomhedens arbejdsmiljørådgivere og ikke politibetjente Møde den: 12 12 2016, kl. Hvis ikke arbejdsgiveren kan deltage, skal en repræ-. Send dagsorden til deltagerne før mødet. 3. Det kan være i forbindelse med et særligt møde, hvor drøftelsen er på dagsordenen eller fx i forbindelse med et arbejdsmiljømøde. 12.40 14.00 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev 18, 2500 Valby Deltagere: Anna Bach Pedersen ABP Mie Heinfelt Hansen MHH Marianne Juul Jensen MJJ . Petersen (MSP) Dennis Bechmann (DB) Lene Eskesen (LE) Thomas Lønborg (THL) Fraværende: Anne Bach. december 2015.