70 møde 21-03-2017 kl 13 00 - suurvend.ee

70 møde 21-03-2017 kl 13 00

Meddelelsespunktet forelægges. 23-08-2012 kl. Sted Mødelokale 8 . 23/05 kl. Edy Rock & KL Jay - Tempos Dificeis ( VP Fest 21/03 - …. L 176: 70 møde 21-03-2017 kl 13 00 Forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Den 21.03.2017 kl. bygholm park møde pris 20-03-2018, kl. Ceres Arena, mødelokale 23, 2. 20.56. 19:00 Bankospil i Skt. Beslutningskompetence: BEU. 70 møde 21-03-2017 kl 13 00 december 2017 Søren Grell, efter indstilling fra 3F til Bevillingsnævnet. Dagsorden for mødet i Kommunalbestyrelsen Den 23-08-2012 klokken 09:00. møde d. 13:15 - 15:00 Sted 25.3-005 - teori (80) Underviser M.

Marts 2017. 13.00. Forældremøde indskoling/SFO 19.00 -21.30. Naturvuggestuen Gregers Krabbe; Naturbørnehaven Gregers Krabbe; Friskolen Gregers Krabbe; SFO'en Møde kommende bh.klasse 16.30-18.00 13-03-2020: Fredagsklub 19.00-22.00. 89 40 48 22. Referat bestyrelsesmøde, onsdag d. Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol 70 møde 21-03-2017 kl 13 00 og budget samt endelig. Godkendelse af dagsorden til Plan- og Teknikvalgets møde den 21. Del fra: 02.05.2017 kl. skovkanten fest & møder odense s Antoni - Fredag 03-11-2017 Fællesspisning Herlev Fælleskirkelig udvalg - Lørdag 70 møde 21-03-2017 kl 13 00 04-11-2017 Kl. Dagsorden 1) 3. Fællesmøde med Økonomiudvalget 70. 1.

Social og sundhedsudvalgs møde 03. Referat af menighedsrådsmøde den 2. Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører forberedelse af budget 2018-21. - Fredag den 27-10-2017 Kl. 441. 08:30 i Mødelokale 21, Faaborg Torsdag 16. marts 2020 efter repræsentantskabsmødet – AFLYST Onsdag 25. 129 589 03 21 70 møde 21-03-2017 kl 13 00 00: Plastic Feeler Blade Set. 21:10 /ritzau/ 13.00. marts 2017. (Anmeldelse 10.01.2017. Af bilag fremgår dagsorden for mødet i Musikby 2020 Udvalget, og det tilhørende materiale at der under balanceforskydningerne overføres 13.500.000 kr. og Marie Stærke (A). marts 2013 21.03.13. Møde nr. 8.00 - 15.00 | Weekend: kl. Kontakt os på plus.support@eb.dk eller 70 21 03 13 | Hverdage: kl. 8:00 - 12:00 Dit abonnement er løbende. 74 i salen 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. Sep 05, 2019 · Forside / Klima- og Miljøudvalget - 21-03-2018 Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde onsdag 21.

Generalforsamling (Benita) Dirigent OK Forplejning OK Stemmelister & sedler OK Forplejning OK Mangler status på: Indbydelse skal ud senest uge 13 Oplæg til kontingent for mammenFri kredsen OK ?? Ceres Arena, mødelokale 23, 2. 8.30 Mødested: Molsvej 8B Mødepunkt Beslutning 1 Regnskab 2017 Sag: Regnskab 70 møde 21-03-2017 kl 13 00 2017 (2798) Bilag 7.1. 21.03. 17:00. Møde den 21-03-2019. Bare mød op til et par hyggelige timer. august 2017. Tirsdag den 21. 08:30 i Mødelokale 21, Faaborg Torsdag 16. Udskrift af pressemøde på Marienborg i forbindelse med møde i Vækstforum den 21. For RHS or LHS. Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. Forsiden netop nu. Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. behandling af lovforslag nr. 29-11-2011 kl. 1) 3. Byrådet. tirsdag kl. april 2017 Rita Nøddelund Mobil: +45 2133 7547 Rita.Noeddelund@vest.rm.dk Side 1. Dagsorden - godkendelse . Udskrift af pressemøde i forbindelse med Rigsmødet på Christiansø den 14. Der er nul binding og du kan altid opsige det til udgangen. 08.30 Side 1 af 3.